DPS_tlo
Czy zyskają jedynie pielęgniarki?
O interwencję zgłosili się do senator Ewy Gawędy przedstawiciele opiekunów medycznych z pięciu placówek - DPS w Gorzycach, w Rybniku, w Kędzierzynie-Koźlu, Orzeszu i Raciborzu. Opiekunowie medyczni zatrudnieni w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych są traktowani jako personel medyczny, ale już w domach opieki społecznej nie. Zmiany w ustawie nie gwarantują, że taka zmiana nastąpi, a podwyżki płac mogłyby dotyczyć jedynie pielęgniarek. Na ten problem zwracają uwagę interweniujący opiekunowie medyczni.

Źródło: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/97970
Autor: Biuro senatorskie Ewa M. Gawęda, redakcja - naszra

2022-08-01

strzałka do góry