DPS_tlo
Jeszcze nie koniec walki o podwyżki
Nasza sytuacja wciąż nie uległa poprawie – mówią pracownicy domów pomocy społecznej z regionu Lubelszczyzny. Związkowcy podsumowują trwającą od miesiąca akcję protestacyjną i zapowiadają, że wciąż będą walczyć o realizację swoich postulatów. Z zapowiedzi ustnych wynika, że szanse na – przynajmniej częściowe – spełnienie żądań są. Od starostów i prezydenta Lublina usłyszeli obietnice wzrostu wynagrodzeń, choć nie w takiej kwocie, o jaką walczą.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/walka-o-podwyzki-pracownicy-dps-ow-teraz-czekaja-na-konkrety,n,1000311395.html
Autor: Tomasz Maciuszczak - Dziennik Wschodni

2022-07-27

strzałka do góry