DPS_tlo
Winda na już!
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli będą mogli wkrótce korzystać z nowej, komfortowej windy. Stara winda grozi awarią, nie można do niej dostać części zamiennych i już przestaje spełniać coraz bardziej rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa, stąd pilna konieczność wymiany.

Źródło: https://www.radiolodz.pl/posts/80622-winda-w-zdunskowolskim-dps-zostanie-wymieniona
Autor: Sławomir Cybulski - Radio Łódź

2022-07-22

strzałka do góry