DPS_tlo
Pracownicy dps-ów we Wrocławiu z dodatkowymi wypłatami
Radni miejscy Wrocławia przegłosowali uchwałę pozwalającą na zwiększenie środków dla pracowników tamtejszych domów pomocy społecznej. Wypłata zwiększonej premii do wynagrodzenia zasadniczego będzie kosztować do końca roku ponad 1 mln złotych. Podniesienia wynagrodzeń tylko dla dwóch grup pracowniczych - opiekunów i pokojowych - od około dwóch miesięcy domagają się związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych.

Źródło: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/domy-pomocy-spolecznej-we-wroclawiu-premie-dla-pracownikow
Autor: Maciej Wołodko - Wroclaw.pl

2022-07-15

strzałka do góry