DPS_tlo
Trzecia droga
To prawda, że obecnie prawie nie ma innych form wsparcia niż rodzina albo duża instytucja. Wdrożenie innych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami wymagałoby wyjścia poza aktualny schemat myślenia o niepełnosprawności, a zwłaszcza zapoznania się z możliwościami, które dają asystencja osobista i mieszkalnictwo wspomagane. (...) Warto sprawdzić, czy koszty mieszkań wspomaganych są rzeczywiście znacząco wyższe niż dps-ów. I warto odpowiedzieć na następujące pytania: czy w dps-ach mieszka się za darmo?; czy jako duże instytucje nie generują one dodatkowych kosztów, których nie byłoby w dobrze zorganizowanym wsparciu w środowisku życia osób z niepełnosprawnością?; czy na pewno duża instytucja odpowiada na większość podstawowych potrzeb tych osób, a zwłaszcza wymagających intensywnego wsparcia?

Źródło: https://wiez.pl/2022/07/13/rodzina-czy-dps-jest-trzecia-droga/
Autor: Krzysztof Kurowski - Więź

2022-07-14

strzałka do góry