DPS_tlo
DPS w Baszkowie ma powody do dumy
Dzieło pt. “Dary morza” autorstwa Władysława Stasiaka i Arkadiusza Marczaka, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, zostało wyróżnione podczas Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych" pt. "To, co kocham", organizowanego przez PFRON w Poznaniu. Natomiast obraz Władysława Stasiaka i Arkadiusza Marczaka zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, organizowanego przez PFRON w Warszawie.

Źródło: https://krotoszyn.naszemiasto.pl/krotoszyn-dzielo-mieszkancow-dps-baszkow-nagrodzone-w/ar/c1-8900563
Autor: Naszemiasto.pl

2022-07-08

strzałka do góry