DPS_tlo
Piaseczno: czas na dokumentację
Zakończyły się już prace budowlane, ale w przygotowaniu jest dokumentacja, która pozwoli formalnie utworzyć Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Piasecznie. Chodzi m.in. o regulamin placówki oraz uchwałę, która włączy ją w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Kolejnym krokiem będzie wyposażanie budynku w niezbędny sprzęt, meble, materiały itp. w celu przygotowania jak najkorzystniejszej oferty usługowej dla naszych mieszkańców – informuje Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna.

Źródło: https://www.przegladpiaseczynski.pl/artykul/8989,dom-seniora-kiedy-zostanie-uruchomiony
Autor: Anna Żuber - Przegląd Piaseczyński

2022-07-07

strzałka do góry