DPS_tlo
Kolizyjne uprawnienia
Trzeba zmienić przepisy, by skutecznie zabezpieczyć osoby starsze i z niepełnosprawnością przed powstaniem kolizyjnych uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Samo cyfrowe narzędzie pozwalające organom kontrolowanie tego, czy ktoś nienależnie pobiera świadczenie to - zdaniem RPO - za mało, aby całkowicie wyeliminować takie ryzyko. Tymczasem, zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny przysługują osobom starszym, które często nie zdają sobie sprawy z ograniczeń w tym zakresie.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podwojne-swiadczenia-pielegnacyjne-zrodlem-problemow-seniorow-jak-temu-zapobiec,385999.html
Autor: TK - Portalsamorzadowy.pl

2022-06-23

strzałka do góry