DPS_tlo
40-lecie DPS w Muszynie
Wielka radość towarzyszyła mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, którzy obchodzili jubileusz 40-lecia istnienia placówki. Wśród zaproszonych gości był m.in. wicestarosta Antoni Koszyk, burmistrz Miasta i Gminy Muszyna dr Jan Golba, radne powiatowe: Maria Barbara Szarota i Ewa Zielińska, proboszcz parafii w Muszynie ks. Paweł Stabach, dyrektorzy powiatowych dps-ów i Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie oraz Iwona Wachna – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w UMiG Muszyna. Gratulacje złożył burmistrz Muszyny dr Jan Golba, który przekazał na ręce dyrektor DPSu promesę na 5000 złotych oraz podziękował za dotychczasową pracę.

Źródło: https://miastons.pl/sadeckie/jubileusz-40-lecia-dps-w-muszynie-tort-i-serdeczne-zyczenia/
Autor: miastoNS.pl

2022-06-22

strzałka do góry