DPS_tlo
Nie traktować pracy sióstr jednostronnie
"Domy pomocy dla osób w najtrudniejszym stanie psychofizycznym, gdzie potrzebne jest serce, prowadzą albo zgromadzenia zakonne, albo Caritas. Sprzeciwiam się jednostronnemu traktowaniu sióstr" – przekazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita w nawiązaniu do sprawy DPS-u w Jordanowie.

Źródło: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8465238,wojewoda-malopolski-lukasz-kmita-zakonnice-dps-jordanowo-przemoc-niepelnosprawne-dzieci.html
Autor: oprac. Olga Papiernik - Dziennik.pl

2022-06-21

strzałka do góry