DPS_tlo
Koniec żartów: Lubelszczyzna protestuje
Wzrostu płac domagają się pracownicy 17 domów pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego, którzy tworzą zespół NSZZ „Solidarność” DPS w Lubelskiem. To placówki między innymi z Lublina, Kocka, Ostrowa Lubelskiego oraz Krasnegostawu. Zdesperowani pracownicy planują listy otwarte i pikiety pod starostwami. Żądania dotyczą m.in. wzrostu płacy zasadniczej pracowników domu w 2022 roku o 1000 złotych brutto, wzrostu średniej płacy w domu do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w każdym roku na poziomie płacy osiągniętej w roku poprzednim. Jest też żądanie zrównania statusu pracowników medycznych pracujących w DPS z pracownikami medycznymi zatrudnionymi w placówkach ochrony zdrowia.

Źródło: https://radio.lublin.pl/2022/06/sytuacja-jest-bardzo-trudna-pracownicy-dps-ow-domagaja-sie-podwyzek/
Autor: MaK/ opr. DySzcz - Radio Lublin

2022-06-21

strzałka do góry