DPS_tlo
Jak zwał, tak zwał - Rzecznik praw obywatelskich zauważa problem
Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pisze do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie ustawowego uregulowania stosowania środków zabezpieczających (środków przymusu) wobec podopiecznych placówek opiekuńczych. Działający w BRPO Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytuje m.in. domy pomocy społecznej, placówki całodobowej opieki oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. Zaobserwował tam stosowanie wobec pensjonariuszy nieuregulowanych w przepisach prawa "niestandardowych form opieki" i stwierdza systemowy problem stosowania przez personel placówek metod, które formalnie nie są przymusem bezpośrednim.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mz-dps-niestandardowe-formy-opieki-ustawa
Autor: Łukasz Starzewski - Bip.brpo.gov.pl

2022-06-17

strzałka do góry