DPS_tlo
Bez błyskawicznych działań system opieki załamie się
Ustawa o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia doprowadzi do załamania systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – ostrzegają szefowie ośrodków opiekuńczych. Przedstawiciele ośmiu organizacji skupiających dyrektorów prywatnych i publicznych zakładów opiekuńczych, DPS, a także Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej oraz Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" wystosowali apel o zwrócenie uwagi na sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Chcą, by na opiekę długoterminową NFZ przeznaczał co najmniej 4 proc. swojego budżetu na świadczenia, czyli prawie dwukrotnie więcej niż obecnie.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/bez-pieniedzy-na-dps-y,384031.html
Autor: PAP; AT - Portalsamorzadowy.pl

2022-06-14

strzałka do góry