DPS_tlo
W Łyszkowicach wspominano 70 lat historii placówki
11 listopada 1951 roku, uchwałą Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, część majątku rodziny Woźniakowskich (ponad 21 hektarów ziemi z zabudowaniami) przeznaczono na cele pomocy społecznej, a w maju następnego roku podpisano umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek na prowadzenie Domu Opieki dla Dorosłych. W listopadzie 1952 roku w Łyszkowicach pojawili się pierwsi mieszkańcy, przeniesieni ze zlikwidowanego domu opieki w Krakowie. W końcu lat 90., po blisko pół wieku, swoją misję w Łyszkowicach zakończyły Albertynki. Teraz odbyły się obchody 70-lecia DPS w Łyszkowicach i choć zakłócone nieco przez deszcz, zgromadziły wielu gości i były okazją do wspomnień. Jubileusz został połączony z doroczną imprezą integracyjną „Dzień spełnionych marzeń”.

Źródło: https://dziennikpolski24.pl/albertynki-z-marmolada-czyli-70-lat-domu-pomocy-spolecznej-w-lyszkowicach/ar/c1-16426589
Autor: Aleksander Gąciarz - Dziennik Polski

2022-06-10

strzałka do góry