DPS_tlo
W Legnicy zagrożenie strajkiem
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy wszczęła spór zbiorowy. Od dyrekcji domaga się podwyżek wynagrodzeń i grozi strajkiem w razie nieuwzględnienia żądań. Delegacja pracowników MOPS-u i Domu Pomocy Społecznej pojawiła się w środę w urzędzie miasta.

Źródło: https://tulegnica.pl/artykul/spor-zbiorowy-w-pomocy/1317439
Autor: Paweł Jantura - Gazeta Legnicka

2022-06-09

strzałka do góry