DPS_tlo
Nie tędy droga
W poselskim projekcie ustawy o Specjalnym Funduszu Wynagrodzeń zakłada się przeznaczenie środków funduszu na zwiększenie w 2022 r. wydatków na wynagrodzenia w samorządowych jednostkach budżetowych. Związek Powiatów Polskich podwyżki popiera, ale uważa, że ich finansowanie nie powinno odbywać się za pomocą funduszu celowego. Zdaniem ZPP środki finansowe powinny zostać zagwarantowane np. poprzez zagwarantowanie samorządom dochodów własnych w wysokości pozwalającej na realizację zadań publicznych, w tym wynagrodzenia pracowników.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/nie-dla-podwyzek-dla-pracownikow-samorzadowych-i-nauczycieli-z-funduszu-celowego,382051.html
Autor: AKC - Portalsamorzadowy.pl

2022-06-07

strzałka do góry