DPS_tlo
Nominacja dla Anity Czerwińskiej
Anita Czerwińska została powołana na stanowisko wiceministra w resorcie rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej – poinformował resort. Będzie odpowiadała m.in. za projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych. Czerwińska należy do PiS i jest związana ze środowiskiem "Gazety Polskiej"

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mrips-czerwinska-wiceministrem-rodziny-oraz-pelnomocnikiem-rzadu-ds-ekonomii
Autor: agz/ ktl/ mir/ kic - PAP

2022-06-03

strzałka do góry