DPS_tlo
Powrót do przeszłości
W związku z mniejszym ryzykiem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz powrotem pracowników urzędów do pracy stacjonarnej resort rodziny postanowił znowelizować rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wrócą do zasad wydawania oceny stanu zdrowia sprzed pandemii, czyli - co do zasady - nie będzie możliwe wydanie orzeczenia bez osobistego badania - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia MRiPS.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-wracamy-do-stanu-sprzed-pandemii,380534.html
Autor: PAP; TK - Portalsamorzadowy.pl

2022-05-31

strzałka do góry