DPS_tlo
Nowe prawo w ślamazarnym tempie
W ciągu dwóch tygodni projekt przepisów, które umożliwią domom pomocy społecznej jako podmiotom leczniczym udzielanie świadczeń zdrowotnych swoim mieszkańcom, ma być przedstawiony kierownictwu resortu rodziny. Problem jest palący, bo mają być uregulowane zasady udzielania pomocy lekarskiej oraz status pielęgniarek zatrudnionych w dps-ach. Prace nad jego założeniami i koncepcją trwają już co najmniej kilka lat, ale do tej pory bez efektu w postaci zmiany przepisów.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/zatrudnienie-lekarzy-i-pielegniarek-w-dps-projekt,515361.html
Autor: Beata Dązbłaż - Prawo.pl

2022-05-27

strzałka do góry