DPS_tlo
Nie odmówili pomocy
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bezledach odnaleźli pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Mężczyzna leżał na poboczu i nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Patrol Straży Granicznej 24 maja napotkał opiekunki ośrodka, które poprosiły o pomoc w odszukaniu 60-letniego pensjonariusza. Funkcjonariusze SG natychmiast ruszyli na poszukiwania i już po 10 minutach odnaleźli mężczyznę.

Źródło: https://gazetaolsztynska.pl/bartoszyce/835360,Funkcjonariusze-Strazy-Granicznej-odnalezli-zaginionego-60-latka-z-DPS-w-Szczurkowie.html
Autor: Mirosława Aleksandrowicz - SG; Gazeta Olsztyńska

2022-05-26

strzałka do góry