DPS_tlo
Dyrektorskie spotkanie
W Dąbiu spotkali się dyrektorzy domów pomocy społecznej z województwa lubuskiego. Dyskutowali o problemach, które stoją przed kierownictwem tego typu placówek. Wskazywali, że problemy stale się zmieniają i konieczna jest reakcja władz na szczeblu ogólnopolskim. Bogdan Macina, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Lubuskiem podkreślił, że wzrost cen nośników energii znacząco nadszarpnął budżety domów pomocy społecznej. Dyrektorzy dyskutowali też o niskich zarobkach personelu placówek i wskazywali, że w przypadku braku reakcji na ten problem, mogą pojawić się braki kadrowe w DPS.

Źródło: https://zachod.pl/647397/dyrektorzy-dps-spotkali-sie-w-dabiu/
Autor: Sławomir Kordyjalik - Radio Zachód

2022-05-26

strzałka do góry