DPS_tlo
Ciekawe statystyki GUS
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane podsumowujące sytuację w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej w 2021 roku. Pod tym pojęciem kryje się wiele form zakładów, ale aż 45 proc. wszystkich placówek stanowią domy pomocy społecznej. Wśród danych opublikowanych przez GUS są informacje o przypadkach zachorowań na COVID-19. Jak podaje GUS, według stanu na 31 grudnia 2021 r. na terenie całego kraju działało 2015 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których było łącznie 127,3 tys. miejsc i przebywało w nich 114,3 tys. mieszkańców. W zeszłym roku co czternasty mieszkaniec (11,4 tys.) zachorował na COVID-19. Najwięcej przypadków pojawiło się w środowiskowych domach samopomocy, gdzie zachorowało 21,9 proc. wszystkich mieszkańców. W placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, zachorowało 9,3 proc., w domach pomocy społecznej 7,1 proc., a w rodzinnych domach pomocy 6 proc. wszystkich mieszkańców tych placówek. Wyniki te są lepsze niż w 2020 r.

Źródło: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/dps-znaczny-spadek-zachorowan-na-covid-19
Autor: Jakub Wołosowski - Cowzdrowiu.pl

2022-05-24

strzałka do góry