DPS_tlo
Dyskusyjne rozporządzenie weszło w życie
W sobotę 21 maja weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych wraz z nowelizacją. Na liście znalazły się domy pomocy społecznej. "- Te przepisy dla dps-ów kompletnie nic nie zmieniają, może jedynie dla takich, które miałyby swoje apteki. Jednak nikt z dyrektorów zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu nie prowadzi w swojej placówce apteki. Chodzi o to, że my jako dps nie kupujemy mieszkańcom leków, a jedynie pomagamy im w realizacji recept, koszt pokrywają oni sami - mówi Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej i dyrektor DPS w Skęczniewie w Wielkopolsce.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/nowe-rozporzadzenie-o-zakupach-w-hurtowniach-farmaceutycznych,514933.html
Autor: Jolanta Ojczyk, Beata Dązbłaż - Prawo.pl

2022-05-23

strzałka do góry