DPS_tlo
Bogatynia buduje nowy DPS
Wczoraj uroczyście wmurowano kamień węgielnego pod budowę Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni. Projekt obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego obiektu przeznaczonego dla 70 niemogących samodzielnie funkcjonować podopiecznych. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia było możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Źródło: https://www.zgorzelec.info/news/22374
Autor: Starostwo Powiatowe; red. - Zgorzelec.info

2022-05-17

strzałka do góry