DPS_tlo
Łódzka pomoc społeczna na krawędzi paraliżu
W związku z trwającym od 26 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi strajkiem pracowników, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg o wnikliwą analizę sytuacji. Personel ośrodka domaga się podwyżek wynagrodzeń. Ponad 65 proc. terenowych pracowników socjalnych łódzkiego ośrodka - jak podkreśla RPO - otrzymuje najniższe wynagrodzenie.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/paraliz-pomocy-spolecznej-w-lodzi-jest-interwencja-w-sprawie-strajku,376387.html
Autor: PW - Portalsamorzadowy.pl

2022-05-17

strzałka do góry