DPS_tlo
Mglista przyszłość podwyżek płac w dps-ach
Po uregulowaniu statusu pielęgniarek powinna zmniejszyć się liczba pracowników dps finansowanych przez samorządy. W efekcie gminy będą miały większe możliwości urealnienia wynagrodzeń pozostałych pracowników – ocenił wiceminister rodziny Stanisław Szwed. W Ministerstwie Zdrowia - w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej - są prowadzone prace legislacyjne dotyczące umożliwienia domom pomocy społecznej, jako podmiotom leczniczym, udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów i w konsekwencji uregulowania statusu pielęgniarek zatrudnionych w tych placówkach.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/szwed-urealnienie-plac-w-dps-mozliwe-po-uregulowaniu-statusu-pielegniarek
Autor: mp - Samorzad.pap.pl

2022-05-16

strzałka do góry