DPS_tlo
A jednak deinstytucjonalizacja?
Bardzo niewiele dzieci z niepełnosprawnością trafia do rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Placówki instytucjonalne nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych i społecznych, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa. Potrzebne są nowe przepisy, które zapobiegną umieszczaniu ich w domach pomocy społecznej - tak, by dzieci mogły być przenoszone do rodzinnej pieczy zastępczej – apelował RPO do MRiPS. Rzecznik otrzymał ministerialną odpowiedź: „Zakładanym kierunkiem zmian jest deinstytucjonalizacja, mająca na celu przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym"

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1985828;jsessionid=65CF2A205E49799D423CE56C6885BDA6
Autor: RPO/ Niepelnosprawni.pl

2022-02-04

strzałka do góry