DPS_tlo
Zarzuty trochę na wyrost
Mieszkanka Jaworzna zgłosiła się do redakcji serwisu Jaw.pl z poczuciem bezsilności. Pani Barbara uważa, że Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie nie tylko utrudnia kontakt z jej bratem, ale również wpływa na podejmowane przez niego decyzje. Jest więc obszerne stanowisko pani Barbary, jest i (równie obszerna) reakcja DPS.

Źródło: https://jaw.pl/2022/02/czy-dps-utrudnia-kontakt-pani-basi-z-jej-bratem/
Autor: Redakcja jaw.pl

2022-02-02

strzałka do góry