dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty swiat extra
 

 

 

Psychogeriatria polska

(mat. nadesłany/ DPS Forum 22.03.2004)

Witamy,przesyłamy krótką informację na temat nowego czasopisma naukowego: "Psychogeriatria Polska", z prośbą o opublikowanie w serwisie www.dps.pl...

DPS Forum: Z przyjemnością przedstawiamy internautom ten "nowy"(z cudzysłowiem, bo jest kontynuacją Rocznika Psychogeriatrycznego) periodyk. Zajrzeliśmy na polecaną w tekście stronę pisma i wybraliśmy dla Was najciekawsze informacje o numerze 1/2004...


Informujemy, że pod koniec marca ukaże się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego "Psychogeriatria Polska", która jest kontynuacją "Rocznika Psychogeriatryczngo". Jednocześnie zapraszamy na stronę internetową "Psychogeriatrii Polska" - www.fozp.org.pl .

Ze wstępu Jerzego Leszka, Redaktora Naczelnego "Psychogeriatrii Polskiej": "Kwartalnik "Psychogeriatria Polska" będzie zamieszczał wartościowe opracowania oryginalne, kazuistyczne i przeglądowe polskich i zagranicznych autorów. Cieszy nas fakt, że uaktualniona formuła czasopisma spotkała się z życzliwym przyjęciem i do Redakcji napłynęło już wiele prac oryginalnych oraz poglądowych. Wszystkie prace są recenzowane przez zespół niezależnych recenzentów. Ambicją Kolegium Redakcyjnego, złożonego z wybitnych przedstawicieli polskiej i światowej psychogeriatrii, jak dążenie do uzyskania jak najwyższej rangi naukowej czasopisma i jego obecność w międzynarodowych bazach danych czasopism naukowych."

Z poważaniem
Mediacom
http://mediacom.com.pl

Ze strony internetowej:

okładka pisma

Artykułem otwierającym pierwszy numer czasopisma jest tekst prof. Adama Bilikiewicza, pioniera psychogeriatrii polskiej, twórcy i Redaktora Naczelnego „Rocznika Psychogeriatrycznego”, przedstawiający refleksje Pana Profesora nad aktualną sytuacją psychogeriatrii w Polsce.

Wśród interesujących prac oryginalnych przedstawiamy między innymi artykuł prof. Ralfa Ihl’a, wybitnego psychogeriatry z Uniwersytetu w Düsseldorfie, który podjął się funkcji współredaktora części angielskojęzycznej.

Ciężar wydawania i organizacji środków finansowych dla „Psychogeriatrii Polskiej” przyjęła na siebie Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego. Najbliższe plany Kolegium Redakcyjnego to wprowadzenie „Psychogeriatrii Polskiej” na listę Index Copernicus oraz Komitetu Badań Naukowych. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej czasopisma www.fozp.org.pl zawierającej aktualności dotyczące zawartości czasopisma, jego subskrypcji oraz regulaminu dla autorów.

Zawartość:

Psychogeriatria Polska Nr 1/2004

  1. Aktualna sytuacja psychogeriatrii w Polsce - Adam Bilikiewicz
  2. Stan pomiędzy zdrowym starzeniem się a otępieniem – jak go określić? Ralf Ihl
  3. Otępienie z ciałami Lewy’ego – opis dwu przypadków - Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska
  4. Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych.- Leszek Bidzan, Mariola Bidzan
  5. Układ glutamatergiczny w chorobie Alzheimera - Jerzy Vetulani
  6. Memantyna - nadzieja w leczeniu otępień i innych schorzeń neurodegeneracyjnych - Jerzy Vetulani
  7. TRAZODON w psychiatrii Bartosz Grotthus, Jacek Radzik, Jerzy Leszek
  8. Cholesterol, metabolizm B-amyloidu i choroba Alzheimera: od neurobiologii do potencjalnej terapii - Marcin Wojtera, Tomasz Sobów
  9. Czy można zmniejszyć obciążenia ekonomiczne związane z chorobą Alzheimera.- Andrzej Kiejna, Joanna Rymaszewska, Tomasz Adamowski


napisz do nas
- forum@dps.pl

Ankieta

wyniki

Klub
- forum
- terminarz
- tablica ołoszeń
- księga gości
- wirtualna kawiarenka
- wyniki ankiety


© I-business group 2000
Webmaster