dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

tylko u nas!

Czy mówi się o nas podczas negocjacji ?
Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze Polityka Społeczna i Zatrudnienie

(DPS Forum 12.03.2001)

Zastanawiające jest, że pośród wielu dyskusji wyrażających marzenia władz o szybkim przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej brakuje tych, które dotyczą polityki społecznej, a już zupełnie nie słychać, by tematem tych rozmów był los placówek opiekuńczych czy osób niepełnosprawnych.

Najprawdopodobniej sfera ta osiągnęła już unijny poziom, a jedynie nas o tym nie poinformowano. DPS Forum postanowił przyjrzeć się tej istotnej sprawie - ostatecznie, już za 3-4 lata będą u nas obowiązywały unijne standardy...

Nasze poszukiwania zaprowadziły nas do jedynego istotnego w tym kontekście dokumentu. Jest nim "Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze Polityka Społeczna i Zatrudnienie" przyjęte przez Radę Ministrów dnia 25 maja 1999 roku. Dokument jest dość obszerny (12 stron) i sugeruje, że już 31 grudnia przyszłego roku dostosujemy także tę dziedzinę do unijnych standardów.

Dowiadujemy się z dokumentu o przygotowaniach do nowelizacji Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie cele uda się osiągnąć na czas. Te zmiany dotyczą nas w stosunkowo małym stopniu. Później czytamy sporo o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.Płeć piękna ma zarabiać tyle,ile zarabia ta brzydsza i naturalnie nie może być dyskryminowana. Pomoc społeczna chyba z tym problemu nie ma. Rozdziały poświęcone walce z rasizmem i polityce zatrudnienia także nas nie dotyczą.

Co innego - wydawalo się - rozdział "Europejski Fundusz Socjalny". Mieliśmy nadzieję, że napiszemy wreszcie coś konkretnego.Pomyłka - to tylko zbieżność tytułów...

Bez zniechęcenia czytaliśmy dalej. "Zabezpieczenie społeczne, osoby w zaawansowanym wieku i marginalizacja społeczna" - tu już pomyłki byc nie może... Rozdział jest króciutki, ale podnosi poziom adrenaliny. Stwierdza się w nim, że Unia Europejska zaleca gwarantowanie dochodów na poziomie umożliwiającym godne zycie, gwarantuje też godny poziom życia po zaprzestaniu pracy. Rząd polski podsumoweuje, że jego cele są z tym zbieżne !!! Od razu poczuliśmy się lepiej...

Dwa zdania poświęcone są osobom niepełnosprawnym. Jest mowa o równości szans i działaniach na rzecz ich aktywizacji zawodowej. Także tutaj polski rząd potwierdza całkowite dostosowanie do unijnych standardów już w chwili obecnej. Widzimy te tysiące szczęśliwych niepełnosprawnych...

Kilkakrotnie więcej miejsca niż niepełnosprawni zajmują w dokumencie... papierosy i ich opakowania. No ale łatwiej je przecież zauważyć...

Olbrzymią część dokumentu wypełnmiają sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Omawiane są poszczególne grupy zawodowe i przygotowania do nowelizacji odpowiednich przepisów.

Jeśli jeszcze przed chwilą mieliśmy złudzenia, to finał poszukiwań jest smutny - na tym kończy się dokument negocjacyjny. Wnioski należy już wyciągnąć samodzielnie...

 


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster