dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

 

Seniorzy pod opieką sióstr

(aut. Joanna Kardasz, Gazeta Poznańska 12.03.2003; DPS Forum 23.03.2003)

 

Prawdopodobnie jeszcze w marcu uruchomiony zostanie w Poznaniu kolejny dom pomocy społecznej dla osób starszych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta podpisać ma umowę z dwoma zgromadzeniami sióstr zakonnych na prowadzenia takiego ośrodka. Dzięki temu miastu uda się pozyskać 75 nowych miejsc – 60 wygospodarowanych zostanie w budynku klasztornym sióstr Zgromadzenia Wincentego Apaulo przy ul. Czekalskie 17 w Poznaniu. Budynek ten do tej pory przystosowany był wyłącznie dla potrzeb zakonu. Po rozmowach z przedstawicielami władz miasta siostry zaproponowały wyodrębnienie jednego skrzydła budynku z przeznaczeniem na DPS.

Umowa z wojewodą

- Pozostałe piętnaście miejsc znalazło się u sióstr urszulanek, które mają swoją siedzibę przy ul. Pokrzywno – mówi Małgorzata Załuska, z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM. – Siostry przygotowały już miejsca, urządziły pokoje, zawiesiły zasłony. O tym, kiedy do domów wprowadzą się seniorzy, zadecyduje przede wszystkim termin podpisania umów z wojewodą. To z budżetu wojewody finansowane są w większej części miejsca w DPS. Pozostałą kwotę pokrywa miasto oraz sami pensjonariusze.

- Siostry deklarują, że pierwsze osoby mogą przyjąć już pod koniec miesiąca – dodaje M. Załuska.

Krótsze czekanie

W Poznaniu na wolne miejsca w domach pomocy społecznej czeka ponad 200 osób. Znalezienie 75 miejsc znacznie skróci oczekiwanie w długiej kolejce.

- W domu przy ul. Czekalskie przygotowana zostanie także świetlica, pracownie terapeutyczne – mówi M. Załuska. – Seniorzy będą mieli tam naprawdę doskonałe warunki. Pierwszy pomysł na przekazanie pomieszczeń dla DPS przez władze kościelne powstał sześć lat temu. Wówczas tuż po rozpoczęciu budowy klasztoru zaproponowano miastu partycypacje w kosztach budowy. Wtedy władze się nie zgodziły.

Skierowania, które kwalifikują osoby starsze do korzystania z DPS-ów, wydawane są przez filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie przeprowadzonych wcześniej wywiadów środowiskowych. MOPR pokrywa bowiem koszty pobytu, o ile osoba spełnia kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

- Potrzebna jest jeszcze opinia o stanie zdrowia i sprawności psychofizycznej seniora – wyjaśnia Lidia Leońska, rzecznik prasowy MOPR w Poznaniu. – Komplety dokumentów przygotowują filie MOPR zgodnie z dotychczasowym miejscem zamieszkania zainteresowanego.

Joanna Kardasz - Gazeta Poznańska


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster