dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

wcześniejszy artykuł na ten temat

Scheda po "młodym robotniku" - nowy dps w Bełchatowie

( /WIB/ - Dziennik Łódzki - 27.07.2001)

 

Finalizuje się sprawa zagospodarowania Domu Młodego Robotnika przy ulicy Dąbrowskiego. Rada Powiatu już wcześniej podjęła stosowną uchwałę, a ostatnio podobną, o przejęciu części tej nieruchomości w drodze darowizny, podjęli rajcy miejscy.

Wszystko wskazuje na to, że dom pomocy społecznej ruszy 1 października. W tym samym czasie przeniesiony tam zostanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

O domu tym mówiło się od dawna. Sporo jest bowiem ludzi starszych, wymagających całodobowej opieki, w tym medycznej. Najpierw planowano go urządzić w Słoku, w dawnym hotelu robotniczym. Nie pozwolił na to stan techniczny tego obiektu, miał drewniane stropy. W razie zagrożenia pożarowego ewakuacja pensjonariuszy, ludzi często zniedołężniałych, byłaby wielkim problemem. Wtedy zrodziła się koncepcja przygotowania takiego domu w popularnym "deemerze".

Półtora miesiąca temu zawarto porozumienie między KWB Bełchatów SA, która była użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy Dąbrowskiego, wojewodą, starostą i samorządem miasta. Skarb Państwa był właścicielem nieruchomości o powierzchni 183 ha położonych w gminie Kleszczów, które w zamian za działkę i "deemer" przejęła kopalnia. Zarządy powiatu i miasta wystąpiły do wojewody o wyrażenie zgody na przekazanie powiatowi 3/4 tej nieruchomości, a 1/4 miastu. Formalna decyzja powinna zapaść już niedługo.

W części starostwa byłby dom pomocy społecznej, na parterze, z niezależnym wejściem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspólna ma być stołówka. W budżecie powiatu, kiedy jeszcze planowano uruchomić obiekt w Słoku przewidziano na jego modernizację 250.000 zł. Miasto dysponowało wówczas sumą 100.000 zł, którą niedawno, w ramach oszczędności, przeznaczono na inne cele.

Ostatnio wojewoda na domy pomocy społecznej (drugi w Zabłotach) przekazał 552.000 zł. Z tej sumy 350.000 pójdzie na inwestycje, a 202.000 zł na ich utrzymanie. Za te pieniądze trzeba zamontować windę, co będzie kosztowało grubo ponad 100.000 zł i wykonać prace adaptacyjne. Miasto, w swojej części nie będzie musiało ponieść takich nakładów. Trzeba po prostu odświeżyć i wykonać podjazd dla niepełnosprawnych.

No i jeszcze należy znaleźć lokale zastępcze dla kilku zamieszkałych tam rodzin oraz urządzić stołówkę, co prawdopodobnie nastąpi dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku.

 

Pieniądze na pomoc

(Dziennik Łódzki, 20.07.2001, aut. mb)

Wojewoda łódzki przyznał dodatkowo 552 tysiące zł na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach (więcej na ten temat...) oraz mającego powstać domu pomocy społecznej dla ludzi przewlekle chorych. Dotychczasowy budżet wynosił 1. 432 tysięcy zł. Dom dla ludzi przewlekle chorych ma powstać w Bełchatowie przy ulicy Dąbrowskiego, w budynku byłego hotelu robotniczego. Ośrodek ma zajmować trzy piętra i docelowo mieszkać ma w nim 55 osób. Będzie to ośrodek całodobowy utrzymywany nie tylko z dotacji wojewody, ale i opłat wnoszonych przez jego mieszkańców. Na razie jednak budynek nie jest jeszcze własnością powiatu. Sprawa powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.

 


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster