dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

 

Konkurs "Świat moich marzeń" '2002

(DPS Forum, 3.02.2002)

Kolejny już raz Zamojski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Świat moich marzeń". Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 7 - 21 lat.

Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku 7-21 lat.
  2. Każdy uczestnik powinien nadesłać 3 prace dowolnego formatu ( ale maksymalnie 70 x 100 cm) w dowolnej technice ( rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, tkanina, płaskorzeżba itp.). Prace mogą tworzyć cykl tematyczny.

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą:

  • imię i nazwisko autora prac
  • wiek, klasę
  • aktualny adres zamieszkania
  • adres szkoły/ ośrodka
  • imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora prowadzącego
  • tytuł pracy
  • szczegółową informację o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić sygnaturę (godło), której wzór należy też dołączyć do karty zgłoszenia.

Nagrody: mają być rzeczowe i pieniężne. Prace zostaną ocenione przez jury do 15 marca w 4 kategoriach wiekowych (7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat, 19-21 lat)

Finał : na spotkanie podsumowujące konkurs zostaną zaproszone osoby nagrodzone lub wyróżnione. Finał odbędzie się w Zamościu 17 maja br.

Termin składania prac : 28 lutego 2002 r.

Adres:
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22-400 Zamość

Tel. (84) 639 20 21, 639 20 22


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster