dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

 

Wreszcie dla seniorów

(DPS Forum, 3.05.2002)

 

O imprezie

Poznański (dzienny) DPS nr 4 "Klub Starówka" pomyślał o seniorach. Organizuje I Europejski Konkurs Plastyczny i Literacki Osób Niepełnosprawnych i Seniorów. Temat konkursu na rok 2002 brzmi: „Być człowiekiem”. Konkurs przeznaczony jest również dla seniorów uczęszczających na zajęcia do klubów seniora lub dziennych domów pomocy społecznej.

Informacje o uczestnictwie

Do udziału w konkursie dopuszcone będą prace w zakresie malarstwa, rzeźby, rękodzieła artystycznego, fotografii i twórczości literackiej. Każdy uczestnik musi przesłać min. 2 prace (maksymalnie 5), a w kategorii literatura do 10 stron maszynopisu. Prace należy zatytułować i opatrzyć jednym wspólnym godłem oraz dołączyć do niej kartę uczestnika.

Nagrody

Dla laureatów przewidywane są cenne nagrody rzeczowe, a najciekawsze prace pokaże Galeria sztuki Współczesnej.

Termin:

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 21 czerwca 2002 r.

Adres:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 :Klub Starówka"
ul. Wielka 1
61-774 Poznań
z dopiskiem "konkurs"

tel:(61) 855 76 47

Organizatorzy:
DDPS nr 4 w Poznaniu, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Stare Miasto, Fundacja Familijny Poznań oraz pan Andrzej Grzelachowski.


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster