dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

 

III Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych Białystok ’2003

(DPS Forum 16.05.2003)

 

Pobierz dokument do druku (wraz z kartą uczestnictwa)

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Białystok’2003 organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych

Patronat Honorowy

Pan Ryszard Tur - Prezydent Białegostoku
Pan Marian Leszczyński - Zastępca Prezesa PFRON

Regulamin III Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Białystok ’2003

Organizator:
Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym którego wystawa zostanie otwarta w Białymstoku we wrześniu 2003 roku w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku. Proponowany temat Człowiek-Przyroda

I. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz propagowanie i promocja twórczości plastycznej tych osób.

II. Warunki konkursu

W konkursie twórczości malarskiej, graficznej wraz z rysunkiem, rzeźbiarskiej oraz grafiki komputerowej mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie wymienione dziedziny twórczości.

Technika prac jest dowolna, przy czym wymiary prac malarskich nie mogą przekraczać: suma dwóch boków /długość + szerokość/ - 150 cm, zaś prac graficznych i rysunków -120 cm

Nadesłane prace powinny być przygotowane do ekspozycji /pastele, akwarele, grafiki i rysunki w passe-partout, obrazy olejne w ramach lub listewkach/. Prace należy starannie opakować, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie powstałe podczas przesyłki. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Do każdej z prac należy dołączyć /w sposób trwały/ metkę zawierającą następujące dane:
Imię i nazwisko twórcy, tytuł pracy, technika wykonania, wymiar /wysokość szerokość/ nazwa placówki

Prócz tego należy przesłać kartę uczestnictwa.

Pobierz dokument do druku (wraz z kartą uczestnictwa)

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 2003 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Prace należy kierować na adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok

E-Mail: nike@nike.bialystok.pl

Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia wystawy, podsumowania konkursu zostaną przesłane do 30 sierpnia 2003 roku.

III. Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody w każdej z czterech kategorii:malarstwo, grafika z rysunkiem, grafika komputerowa, rzeźba

Organizator przewiduje również nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu oraz instruktorów / nauczycieli /.

IV. Jury konkursu

Do jury konkursowego zaproszeni zostaną wybitni twórcy oraz krytycy reprezentowanych dziedzin sztuk plastycznych oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych. W przypadku ufundowania nagród pozaregulaminowych jury przyzna je dopiero po werdykcie w konkursie głównym.

V. Postanowienia końcowe

Otwarcie wystawy pokonkursowej przewidziano na wrzesień 2003 roku. Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, oraz wszelkich wydawnictwach Stowarzyszenia Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:

Andrzej Wolski tel. kom. 0 - 606 171 971

 

Pobierz dokument do druku (wraz z kartą uczestnictwa)


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster