dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

(DPS Forum, 15.01.2003)

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę przy al. Racławickich 44 D. LFOON skupia ponad 40 działających w regionie stowarzyszeń, związków i fundacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Dba o integrację środowiska, wspiera ruch samopomocowy i reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych. Prowadzi też Centrum Informacyjno-Szkoleniowe.

Strony LFOON nie udało się nam otworzyć, ale może mieliśmy pecha...

Kontakt z forum: tel. i faks (81) 532 83 46;
adres internetowy http://www.lfoon.lublin.pl ,
e-mail:lfoon@lfoon.lublin.pl


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster