dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

UWAGA! DPS FORUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ I JAKOŚĆ PREZENTOWANYCH OFERT - o ile nie zaznaczono inaczej

 

PARAPODIUM
nowoczesne urządzenie pionizacyjne

(materiał z grupy dyskusyjnej)

Szanowni Państwo,
chciałbym podzielić się z Wami wiedzą na temat urządzenia, które osobom zagrożonym lub wręcz pozbawionym możliwości samodzielnego stania czy chodzenia (czy to w wyniku urazu kręgosłupa, czy choroby - np. Stwardnienie Rozsiane, Dziecięce Porażenie Mózgowe, Przepuklina Oponowo-Rdzeniowa, i wiele innych...) taką możliwość stwarza. Urządzenie jest genialne w swej prostocie, rozwiązuje wiele problemów natury fizjologicznej, ale także psychologicznej z którymi borykają się ludzie zmuszeni do pozostawania w pozycji co najwyżej siedzącej. Umożliwia pionizację w warunkach domowych, bez pomocy osób trzecich (paraplegicy). Zachęcam Was do zapoznania się z załącznikiem będącym instrukcją medyczną naszego Parapodium. Ja, będąc rehabilitantem pracującym bezpośrednio z pacjentami poszukuję kontaktu z organizacjami, placówkami, klubami niepełnosprawnych, którzy chcieliby z urządzeniem się zapoznać i je mieć. Pacjent, który otrzyma zlecenie lekarskie na Parapodium zostanie otoczony przez firmę MDH (dystrybutor Parapodium na Polskę) szczególną opieką. Dzięki refundacji z Kasy Chorych i dofinansowaniu z PCPR można otrzymać to wspaniałe narzędzie rehabilitacji całkowicie za darmo, oczywiście jeśli spełnione zostaną warunki stawiane przez te instytucje. Serdecznie proszę o kontakt. Chciałbym dołączyć do walki o zdrowie niepełnosprawnych w jak najszerszym zakresie. Pracuję z Parapodium na codzień. Będąc sprawnym, dociekliwym fizjoterapeutą widząc twarze zadowolonych dotychczasowych pacjentów chciałbym widzieć co raz to nowszych zarażonych wolą walki o własne zdrowie.

 

Rafał Eichelkraut 0-605-694-100 (prywatny numer tel. komórkowego)

 

 


Klub
- terminarz
- księga gości
- tablica ołoszeń
- wirtualna kawiarenka
- wyniki ankiety

Ankieta© I-business group 2000
Webmaster