dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

UWAGA! DPS FORUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ I JAKOŚĆ PREZENTOWANYCH OFERT - o ile nie zaznaczono inaczej

 

InfoAudit - książka o unijnych funduszach strukturalnych i program ułatwiający obieg dokumentów w firmie

(mat. nadesłany, DPS Forum 8.12.2004)

 

Szanowni Państwo

1. Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem funduszy unijnych i jednocześnie mają Państwo wątpliwości dot. wypełniania wniosku proponujemy książkę pt. FUNDUSZE STRUKTURALNE. PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, która w sposób przystępny podpowiada jak prawidłowo przygotować wniosek (cena 70 zł.+ koszty wysyłki; spis treści)

2. Jeśli chcą Państwo zapanować nad korespondencją firmy, uporządkować bazę klientów oraz posiadać historię kontaktów z klientem proponujemy program ELEKTRONICZNY OBIEG KORESPONDENCJI (cena jednego stanowiska 150 zł + VAT)

Z poważaniem
Anna Żukowska

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 A
tel. (0-22) 640.23.20 fax: (0-22) 640.23.21
e-mail: infoaudit@interia.pl
internet: www.infoaudit.com.pl

Szanowni Państwo,

Jeśli znajdą Państwo chwile czasu, to prosimy o zapoznanie się z dwoma produktami skierowanymi do małej i średniej przedsiębiorczości.

Z poważaniem
Anna Żukowska
Prezes


Książka: FUNDUSZE STRUKTURALNE. PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Publikacja powstała w oparciu o dotychczasowe doświadczenie autorów w opracowywaniu dokumentacji programowych oraz wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych. W książce skupiliśmy się na wybranych działaniach Sektorowych Programów Operacyjnych, które w chwili obecnej cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców. Współpracując na co dzień z potencjalnymi Beneficjentami tych działań, mamy świadomość, że wiele zagadnień zawartych w dokumentach programowych jest niejasne i wymaga szerszego wyjaśnienia.

ilość stron: 228

cena detaliczna 70 zł

Książka zawiera szczegółowe i praktyczne informacje na temat możliwosci pozyskiwania pomocy publicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działania 2.1 (doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz Działania 2.3 (dofinansowanie do inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw). Dodatkowo omówione zostały podstawowe kwestie związane z niektórymi działaniami Zintegrowanego programu Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich. Przy opracowaniu niniejszej ksiażki opieraliśmy się na najnowszych dokumentach.


Program komputerowy: ELEKTRONICZNY OBIEG KORESPONDENCJI

Program został opracowany z myślą o osobach, które chcą usprawnić sobie pracę poprzez elektroniczne zarządzanie korespondencją oraz elektroniczne zarządzanie kontaktami z klientem.

FUNKCJONALNOSC PROGRAMU (informacje ogólne):

a) BAZA KLIENTÓW – zarządzanie informacja, elastyczna konstrukcja pozwalająca zaimplementować każdą strukturę organizacyjną instytucji z uwzględnieniem np. jednostek zależnych, dowolnej ilości departamentów zlokalizowanych w kilku miejscach itp.

b) ELEKTRONICZNY OBIEG KORESPONDENCJI – pozwalający zarejestrować i zarządzać każdego rodzaju korespondencją tj.: przychodzącą, wychodzącą, e-mailową, wewnętrzną, seryjną. Załączanie w programie zeskanowanych dokumentów (w dowolnej postaci) pozwala bardzo szybko zapoznać się z treścią danego dokumentu bez konieczności wyszukiwania go w segregatorze.

c) ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI Z KLIENTEM – każde pismo rejestrowane w bazie jest automatycznie odnotowywane w kontaktach / zdarzeniach. Możliwość wprowadzenia własnego kontaktu (np. rozmowy telefonicznej) ma również użytkownik programu. Dzięki tym opcjom bardzo szybko można zbudować sobie "bazę wiedzy" o poszczególnym Kliencie.

Motto programu:

Elektroniczny Obieg Korespondencji – to szybki dostęp do posiadanej informacji.
Szybki dostęp do informacji – to zaoszczędzony czas.
Zaoszczędzony czas – to zaoszczędzony pieniądz.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szersze informacje nt. ww produktów lub zapoznać się z pozostałą częścią naszej oferty – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy tylko o kontakt telefoniczny [0-22] 640 23 20 lub e-mailowy: infoaudit@interia.pl.


FUNDUSZE STRUKTURALNE. PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – SPIS TREŚCI

1. SPO WKP DZIAŁANIE 2.1 - ZASADY PROGRAMU 5
1.1. Budżet programu 5
1.2. Kwota dofinansowania 5
1.3. Kto może starać się o dofinansowanie 6
1.4. Kto nie może starać się o dofinansowanie 7
1.5. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach programu 9
1.6. Jakie są wymagane rezultaty projektów 11
1.7. Jakie wydatki mogą być uznane za kwalifikowane w ramach programu 13
1.8. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie 13
1.9. Terminy składania wniosków o dofinansowanie 14
1.10. Jakie dokumenty przedsiębiorca składa ubiegając się o dofinansowanie 15
1.11. Ocena projektu 18
1.12. Umowa o dofinansowanie 23
1.13. Realizacja projektu 23
1.14. Rozliczenie projektu 28
1.15. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie 29
1.16. Jak wypełnić harmonogram zadaniowo-finansowy 61
2. AKREDYTACJA WYKONAWCÓW DO PROGRAMU – DZIAŁANIE 2.1 64
2.1. Informacje ogólne 64
2.2. Kryteria kwalifikacyjne uzyskania akredytacji 64
2.3. Kryteria merytoryczne uzyskania akredytacji 65
2.4. Kryteria formalne uzyskania akredytacji 66
2.5. Wniosek o udzielenie akredytacji 67
2.6. Tryb rozpatrywania wniosku o udzielenie akredytacji 74
3. SPO WKP 2.3. 77
3.1. Budżet programu 77
3.2. Kwota dofinansowania 77
3.3. Kto może starać się o dofinansowanie 77
3.4. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach programu 80
3.5. Jakie wydatki mogą być uznane za kwalifikowane w ramach programu 82
3.6. Finansowanie inwestycji 85
3.7. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie 87
3.8. Terminy składania wniosków o dofinansowanie 89
3.9. Jakie dokumenty przedsiębiorca składa ubiegając się o dofinansowanie. 89
3.10. Ocena projektu 94
3.11. Realizacja projektu 99
3.12. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie 105
4. SPO RZL 2.3 A 129
4.1. Budżet programu 129
4.2. Kwota dofinansowania 129
4.3. Kto może starać się o dofinansowanie 131
4.4. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach programu 133
4.5. Jakie wydatki mogą być uznane za kwalifikowane w ramach programu 135
4.6. Gdzie złozyć wniosek o dofinansowanie 142
4.7. Terminy składania wniosków o dofinansowanie 142
4.8. Jakie dokumenty przedsiębiorca składa ubiegając się o dofinansowanie. 142
4.9. Ocena projektu 146
4.10. Realizacja projektu 150
4.11. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie 151
5. ZPORR 2.5. 174
5.1. Budżet programu 174
5.2. Dofinansowanie 174
5.3. Kto może starać się o dofinansowanie 175
5.4. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach programu 176
5.5. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie 177
6. ZPORR 3.4. 179
6.1. Budżet programu 179
6.2. Kwota dofinansowania 179
6.3. Kto może starać się o dofinansowanie 180
6.4. Kto nie może starać się o dofinansowanie 181
6.5. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach programu 182
6.6. Jakie wydatki mogą być uznane za kwalifikowane w ramach programu 183
6.7. Wykonawcy usług doradczych i realizacja projektu dotyczącego doradztwa 184
6.8. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie 185
7. ZAŁĄCZNIKI 186

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Zamawiam za zaliczeniem pocztowym książkę:

Lp Nazwa pozycji Ilosc Cena

1. Fundusze Strukturalne. Poradnik Przedsiebiorcy 70 zł. + 10 zł koszt wysyłki

Zamawiam program: Elektroniczny Obieg Korespondencji

Lp System operacyjny (np. Windows, Linux)

Ilosc stanowisk

Cena jednego stanowiska 2. Windows*): 98 ? 2000 ? XP ? lub Linux (nazwa wersji): .................................................................................................................... 150 zł.+ VAT

*) Prosze zaznaczyc wersje systemu pod którym ma pracowac program

Dane osoby składajacej zamówienie:

Imie i nazwisko:
adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Dane adresowe do faktury / wysyłki:
Nazwa firmy [nazwisko]:
Ulica, nr:
Kod pocztowy, miasto:
NIP
W przypadku wystawienia faktury VAT prosze o wypełnienie poniższego oswiadczenia:

Oswiadczenie:

Upoważniam "InfoAudit” Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A, NIP: 852-23-89-395 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.

/pieczątka i podpis/


Klub
- terminarz
- księga gości
- tablica ołoszeń
- wirtualna kawiarenka
- wyniki ankiety

Ankieta© I-business group 2000
Webmaster