oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Kierunki polityki społecznej w Unii Europejskiej

wstecz

Unia Europejska zwraca uwagę na problem chorób psychicznych, które często wiążą się z bezrobociem, izolacją społeczną, bezdomnością czy alkoholizmem. W najbliższych latach skuteczne metody prewencji w tej dziedzinie mają nabrać większego znaczenia niż do tej pory. Rada EU zobowiązała kraje członkowskie do intensyfikacji działań, natomiast sama komisja ma uwzględnić problemy zdrowia psychicznego w przyszłym programie zdrowia publicznego dla całej Unii.

Istotne jest urzeczywistnienie nowego programu zdrowotnego Unii na lata 2001-2006, czyli z teoretyczną możliwością korzystania zeń Polski. Program obejmuje dofinansowanie w wysokości 300 mln �.

Komisja zauważa niepokojące zjawiska w zachowaniach zdrowotnych młodzieży. Pomimo generalnie dobrego poziomu zdrowotnego, obawy budzą niektóre schorzenia chroniczne, takie jak astma, alergie, cukrzyca. Dochodzi do tego coraz wcześniejszy kontakt z alkoholem i nikotyną (50-80% piętnastolatków miało już kontakt z papierosami, a 20% pali codziennie). Wzrasta liczba palących nastolatków powyżej piętnastego roku życia. Pocieszające jest obniżanie się liczby nowych zachorowań na AIDS (w latach 1992-1997 o ponad połowę mniej). Najczęstszą przyczyną śmierci młodych ludzi pozostają wypadki drogowe i samobójstwa.

Komisje EU w dalszym ciągu stawiają na likwidację barier utrudniających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Dotyczyć to ma rynku pracy, dostępu do środków transportu i budynków, możliwości kształcenia. Zaleca się, by wszystkie instytucje EU oraz kraje członkowskie w ramach inicjatywy e-Europe dostosowały dostęp do oficjalnych witryn internetowy do możliwości ludzi niepełnosprawnych (program WAI). Ma to objąć zarówno stronę wizualną, jak i treści stron web.

Nasz komentarz:

Kierunki polityki społecznej Unii Europejskiej mogą się mieć dość odległy związek z naszymi bieżącymi problemami. Z pewnością nie prędko przeczytamy w dokumentach Unii (o ile w ogóle) cokolwiek na temat domów pomocy. Warto więc przyjrzeć się trendom generalnym. Wskazanie problemów oznacza bowiem, że Unia na ich rozwiązanie przeznaczy jakieś konkretne pieniądze, a już od nas tylko będzie zależało, czy "wpasujemy" się w ramy preferowanego zagadnienia. Naturalnie, o ile Polska znajdzie się wśród państw Unii Europejskiej w optymistycznie zakładanych terminach (2003-2004)...