oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

HSO jednoczy organizacje osob niepełnosprawnych

wstecz

HSO jednoczy organizacje osob niepełnosprawnych

Co to jest HSO ?

Nie chce się wierzyć, ale w tak małym kraju jak Szwecja istnieje związek aż ponad 35 organizacji zajmujących się sprawami niepełnosprawnych. To właśnie HSO i jego około 400000 członków. No cóż, szwedzkie tradycje pomocy społecznej przez dziesięciolecia wyznaczały światowe aspiracje w tej mierze. Dzisiaj wiele osób dyskredytuje te dokonania, zwracając uwagę na odejście Szwecji od "socjalistycznych" zasad i sposobu finansowania. Mimo to, jest to kraj mogący nadal być wzorem poziomu usług opiekuńczych.

HSO nie ingeruje w zadania czy struktury organizacji w nim zrzeszonych. Zakłada, że miejscem działania tych organizacji są społeczności lokalne, a samo HSO może mieć znaczenie tylko w takim zakresie, na jaki dana organizacja wyrazi zgodę.

Szczególnym celem wyrażanym przez działania HSO jest płaszczyzna polityczna. W Szwecji prawie każdy akt prawny w jakimś zakresie dotyczy także osób niepełnosprawnych. W związku z tym ważne jest, by tworzyć lobby podpowiadające i kontrolujące wprowadzane rozwiązania. Istotna jest też informacyjna rola takiej nadrzędnej struktury.

Adres:

The Swedish Co-operative body of Organisations of Disabled People
P.O. Box 1386
S-172 27STOCKHOLM
SWEDEN

Tel. (+46) 8546 40 400 Fax: (+46) 8546 40 444
E-mail: roger.marklund@hso.se
Adres dla odwiedzających: Sturegatan 4, Sundbyberg

Internet: www.hso.se (dla osób nie znających szwedzkiego strona jest mało przydatna)