oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Przygotuj się na rok 2003

wstecz

Czy Polska chociaż częściowo będzie w stanie rozwiązać problemy osób niepełnosprawnych przed rokiem 2003 pozostaje sprawą wątpliwą. Dlaczego ten akurat rok wydaje się istotny ?

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rok 2003 Światowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji uważa, że szczególna odpowiedzialność ciąży na mediach. Powinny one uświadomić społeczeństwu potrzeby osób niepełnosprawnych. Nie będzie to łatwe, gdyż tematyka ta nie cieszy się popularnością wśród widzów i słuchaczy.

Polska jednak jakieś przygotowania do roku 2003 poczynić powinna. Twierdzi tak również Fundacja "Polska bez barier", chociaż pewnie ze zdaniem tym trudno dyskutować...

Organizacjom pozarządowym sen z powiek spędzają ciągle istniejące w Polsce bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i kościołach. Bariery powodują, ze niepełnosprawnych na ulicach raczej nie widać. Niestety, taka ilość niedostosowanych budynków to wynik bezduszności, niewiedzy i bezmyślności tych, którzy zarządzają daną posesją. Szczególnie razi to w przypadku kościołów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji chce nowelizacji prawa budowlanego i akcji medialnej. Prawo budowlane jest od 5 lat nagminnie łamane, gdyż zawiera już obecnie nakaz dostosowania budynków do specyficznych potrzeb.

Zwraca się też uwagę, jak niskie są dochody polskich niepełnosprawnych i jak słabe ich wykształcenie.

Różne dane wskazują, że żenująco słaba jest informacja o możliwościach i uprawnieniach , które osobom niepełnosprawnym przysługują.

DPS Forum może dodać na pocieszenie, że nie wszędzie na Zachodzie sytuacja jest tak fantastyczna, jak się powszechnie uważa, a więc i inne kraje mają co robić do roku 2003.