oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Niepełnosprawni jako wolontariusze

wstecz

Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w charakterze wolontariuszy jest dość niecodzienną inicjatywą. Jak się jednak okazuje, pomysł ten zatacza coraz większe kręgi. Na razie staje się popularny w Stanach Zjednoczonych, ale z pewnością wkrótce dotrze także do do Europy i w konsekwencji także naszego kraju.

W USA istnieje już kilka organizacji "specjalizujących się" w tej tematyce. Radzimy odwiedzić następujące strony:

 • www.txserve.org/programs/disability - ADA & AmeriCorps; teksaski koordynator włączania niepełnosprawnych do działalności wolontariatu i społeczności lokalnych
 • www.energizeinc.com - Youth Volunteer Corps jest autorem poradnika treningowego dla osób niepełnosprawnych, mających stać się wolontariuszami. Poradnika nie ma w sieci, ale na tej stronie są informacje, jak go zamówić
 • www.ysa.org/nysd - Youth Service America - organizacja ta otrzymała grant od Corporation for National Service na zadania związane z włączaniem młodych niepełnosprawnych w działania wolontariatu w 2001 roku
 • www.etr.org/NSRC/library.html - Biblioteka NSRC. Wpisując hasło "disabilities" w wyszukiwarce tej biblioteki, znajdziemy sporo uzupełniających materiałów na ten temat

Międzynarodowy Rok Wolontariuszy - także w związku z ogłoszeniem roku 2001 Rokiem Wolontariuszy, sporo materiałów można znaleźć na stronach poświęconych tej inicjatywie ONZ. Zajrzeć warto na www.iyv2001.org lub www.unv.org (United Nations Volunteers). Znajdziemy tam formy promocji takich inicjatyw i przykłady ich urzeczywistniania.

Więcej:

 • Mobility International USA - MIUSA wspomaga organizacje charytatywne na całym świecie poprzez działania informacyjne, pomoc techniczną, trening, wymianę międzynarodową, włączając w to osoby niepełnosprawne
 • Mitsubishi Electric America Foundation - MEA jest ukierunkowana na wspomaganie młodych osób niepełnosprawnych tak, by poprzez technologię zmaksymalizować ich potencjał i udział w życiu społecznym. Finansuje wiele inicjatyw włączających niepełnosprawnych w pracę wolontariatu
 • People First - organizacja ta ma filie w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii; działa na rzecz kształcenia niepełnosprawnych do roli liderów, pełnoprawnych uczestników rynku pracy. Oferuje swą pomoc i grupuje także mieszkańców instytucji opiekuńczych
 • Mobile Volunteer Service TEAM - specjalizuje się w obsłudze osób chorych i niepełnosprawnych poprzez włączenie do działań osób także niepełnosprawnych
 • The Virtual Volunteering Project - internetowy projekt badający i dokumentujący modele włączania niepełnosprawnych w pracę wolontariatu; możliwości działań on-line
 • Technology Tips for Mission-Based Organizations - gdyby komuś jeszcze było mało
 • napisz do Jayne Cravens, jeśli potrzebujesz kontaktu osobistego