oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Muzeum Prinzhorna

wstecz

W Heidelbergu (RFN) otwarto Muzeum Sztuki Osób Chorych Psychicznie bazujące na zbiorach Hansa Prinzhorna. Około 5000 prac plastycznych będzie pierwszy raz miało szansę znaleźć się w stałej ekspozycji. Prace te pochodzą z ośrodków, w których pracował Prinzhorn (1886 -1933) - niemiecki psychiatra i miłośnik twórczości osób z chorobami psychicznymi. Tworzenie zbiorów rozpoczął po I wojnie światowej.

Przeciwko utworzeniu muzeum protestowała tzw. Berlińska Inicjatywa, zarzucająca Uniwersytetowi w Heidelbergu i tamtejszym psychiatrom nazistowską przeszłość. Berlińczycy uważają, że sam pomysł jest szczytem cynizmu , a "umieszczenie muzeum w sali wykładowej morederców" kpiną z historii. Miejscem tych prac powinien być specjalny ośrodek pamięci w Berlinie.

Uniwersytet w Heidelbergu odrzuca krytykę.

Naszą historię już zanalizowaliśmy - mówi prof. Christoph Mund - i jest całkowicie odpowiednim umieszczenie zbiorów właśnie w miejscu tak przerażającym.

Zarzuty Berlińskiej Inicjatywy bazują na uczestnictwie heidelbergskiego dyrektora psychiatrii Carla Schneidera w programie eutanazji realizowanym w III Rzeszy wyjątkowo skutecznie. Schneider, który był jednym z inicjatorów programu , niewątpliwie przyczynił się do zamordowania około 70 000 pacjentów chorych psychicznie w latach 1940-41.

W muzeum dzieła sztuki znalazły się na pierwszym planie. Prinzhorn opublikował na początku lat 20-tych książkę "Sztuka chorych psychicznie", która stała się wówczas sławna wśród artystów i miała duży wpływ na niemiecką (i nie tylko) awangardę...