oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dobrowolny Rok Socjalny

wstecz

Znaczną pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i starymi stanowią młodzi ludzie "odpracowujący" w Niemczech tzw. Dobrowolny Rok Socjalny. Prawie 13200 ludzi pomiędzy 17 a 27 rokiem życia jest gotowych każdego roku angażować się w jego ramach na rzecz ludzi wymagających opieki i pomocy.

Może to być praca w ośrodkach i domach pomocy społecznej, fundacjach, hospicjach, szpitalach itd. Co ciekawe, liczba miejsc w tym specyficznym wolontariacie nie odpowiada potrzebom - chętnych jest znacznie więcej niż miejsc.

Idea sięga roku 1954, ale uregulowania prawne Bundestag wprowadził 10 lat później. Ówczesna ustawa wprowadziła formy Dobrowolnego Roku Socjalnego , ale i zapewniła wolontariuszom opiekę pedagogiczną podczas pracy. Do takowej zobowiązany został Niemiecki Czerwony Krzyż i inne organizacje.

Plany na przyszłość są szerokie. Młodzież chce pracować w taki sposób i być może już wkrótce będzie on alternatywą dla zastępczej służby wojskowej. Wolontariusze trafią też do instytucji zajmujących się kulturą (np. muzeów czy bibliotek). Dobrowolny Rok Socjalny rozpoczyna się dwoma tygodniami okresu wstępnego, będącego faktycznym przygotowaniem do pracy. Później młodzi ludzie wykonują zadania typowe dla salowych, opiekunów, asystentów osób starszych czy niepełnosprawnych. Nie wolno im jednak wykonywać czynności wymagających przygotowania zawodowego.

Wiele osób wiąże się z placówką, w której praktykowali, na dalsze lata. Obecnie prawie 24% wolontariuszy pracuje w domach starców , a 17% pomaga w szpitalach. Ich praca nie jest płatna na normalnych zasadach. Dostają z reguły mieszkanie służbowe (lub miejsce w hotelu pracowniczym), wyżywienie i drobne kieszonkowe.