oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Zrozumieć świat demencji - Transfer doświadczeń z Niemiec

wstecz

(aut. Ewa Kordaczuk - Dyrektor Fundacji "Laurentius" w Olsztynie - MEDI 2/2008; dps.pl 8.07.2008)

 

Na całym świecie w gwałtownym tempie przybywa osób cierpiących na różnego rodzaju demencje, m.in. występujące w chorobie Alzheimera. Szczególnie wyraźnie widać to zjawisko w placówkach opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku, gdzie osoby z tymi schorzeniami stanowią coraz większą część pensjonariuszy. Opieka nad nimi stawia przed personelem placówek nowe wyzwania, a przede wszystkim domaga się innego, fachowego i świadomego podejścia opiekuńczego wobec seniora.

Fundacja Laurentius od 2005 roku prowadzi w Olsztynie dom pomocy społecznej i dom opieki dla seniorów, w którym zatrudnia wykwalifikowanych opiekunów. Nie zawsze jednak wiedza wyniesiona z teoretycznych lekcji wystarcza w starciu z problemami osób z demencją.

 

Dlatego właśnie Fundacja napisała projekt Koncepcja i implementacja oferty praktycznego doskonalenia zawodowego z gerontopsychiatrii realizowany w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Osiem osób pracujących w Fundacji Laurentius w Olsztynie przez dwa tygodnie uczyło się zasad opieki gerontopsychiatrycznej w niemieckich domach opieki, w pobliżu Norymbergii, w Bawarii.

 

Nad praktycznymi aspektami tego obszaru opieki długoterminowej już od kilku lat pracuje Diakonia Neuendettelsau z Niemiec, która wspiera Fundację Laurentius. Diakonia prowadzi kształcenie dla opiekunek ze specjalizacją geronto-psychiatryczną, dzięki czemu w większości diakonijnych domów opieki pracują wykształceni specjaliści.

 

Do czterech takich domów trafiły opiekunki, nauczycielka i pielęgniarka z Laurentiusa, które przez dwa tygodnie uczestniczyły w pracy opiekuńczej, słuchały wyjaśnień niemieckich koleżanek oraz przyglądały się wystrojowi placówek, atmosferze kontaktów z podopiecznym i wśród personelu.

 

- Zdobyłam bardzo ciekawe nowe doświadczenia - mówi uczestniczka wymiany Joanna Sznepf. - Zdumiała mnie przede wszystkim skuteczność pozornie drobnych terapii. Iwona Wilim dodaje: - Dzięki kilku sytuacjom i ich objaśnieniu zaczęłam rozumieć sposób postrzegania świata przez osoby cierpiące na demencję.

 

Uczestniczki projektu poszerzały w Niemczech swą wiedzę z zakresu praktycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku z zespołem otępienia. Program pobytu obejmował między innymi pomoc w opiece nad mieszkańcami oraz w ich pielęgnacji, planowanie czasu wolnego i realizację terapii zajęciowej. Dużo uwagi poświęcono również regułom komunikacji z osobami z demencją oraz aspektom etycznym.

 

Uczestniczki projektu miały możliwość poznania sprawdzonych koncepcji opieki gerontopsychiatrycznej, wymiany doświadczeń podczas codziennej praktyki z niemieckimi fachowcami oraz poznania tamtejszych koncepcji kształcenia w tym zakresie. Dzięki zdobytym doświadczeniom podwyższyły one swoje kompetencje, nie tylko w sferze zawodowej, ale również socjalnej i interkulturowej. Dzięki temu zyskały także kwalifikacje niezbędne do stworzenia modułu szkoleniowego w zakresie opieki gerontopsychiatrycznej w Polsce. W celu potwierdzenia udziału w projekcie przeszkolone osoby otrzymały certyfikaty oraz dokumenty Europass.

 

Uczestniczki powróciły z wymiany pełne zapału i pomysłów na wprowadzenie w życie nowych rozwiązań. Po kilku miesiącach, w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Fundację Laurentius zostało wdrożonych sporo innowacji w systemie prowadzenia dokumentacji oraz w wystroju placówki. Pielęgniarki wykazują też większe zrozumienie potrzeb, obaw i zagubienia osób z demencją.

Projekt zakładał, że zdobyte doświadczenia przekazane zostaną innym opiekunom w Polsce, dlatego uczestniczki kursu przygotowały moduł szkoleniowy poświęcony opiece gerontopsychiatrycznej.

 

Na tej podstawie, jako trenerki przeprowadziły kilka szkoleń, m.in. dla koleżanek ze swojej placówki w innych domach pomocy społecznej. Z modułu korzysta także Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów oraz w DPS. Jest on również dostępny na stronie internetowej Fundacji: www.laurentius.pl

W bieżącym roku Fundacja chciałaby kontynuować wymianę, by wszystkim opiekunkom dać szansę poznania dobrych wzorców niemieckich, gdzie opieka nad osobami starszymi z chorobami demencyjnymi ma dłuższe tradycje niż w naszym kraju.

 

Nie ma wątpliwości, że warto było przeprowadzić wspomniany projekt.

 

Korzyści z niego płynące są naprawdę znaczące, szczególnie z perspektywy mieszkańców Domu Opieki i DPS "Laurentius" w Olsztynie, którzy są dla Fundacji najważniejsi. Dzięki przeszkolonym pracownikom mogą oni liczyć na większe zrozumienie, wyrozumiałość i pomoc opiekunów, a dzięki odpowiedniej opiece i stworzeniu im jak najmniej stresujących warunków (co tak ważne przy utracie zdolności poznawczych w demencji), na bezpieczne i spokojne spędzenie ostatnich lat życia.