oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Niedomagania niemieckiego systemu pomocy niepełnosprawnym

wstecz

Sytuacja osób niepełnosprawnych jest w Niemczech nadal trudna do zaakceptowania. Tak przynajmniej oceniają to środowiska miejscowych działaczy stowarzyszeń działających na rzecz osób z upośledzeniem i chorobami psychicznymi.

Ludzie ci skazani są na pomoc opiekunów osobistych (tzw. asystentów), ale pomoc ta jest wysoce niewystarczająca. Wielu żyje bez zaspokojenia podstawowych potrzeb we własnych mieszkaniach czy też wbrew swej woli w domach pomocy społecznej. Odpowiedni pracownicy rzadko stwarzają możliwość rozwoju samodzielności czy podmiotowości niepełnosprawnego.

Nawet poziom finansów bywa dramatycznie niski. Jeśli ktoś ma opłacać usługi opiekuńcze z własnego zasiłku socjalnego, to musi liczyć się z generalnymi ograniczeniami własnego standardu życiowego. Przyczyną trudności nie jest jednak prawodawstwo, które zabezpiecza osobistych asystentów w ramach choćby tzw. modelu pracodawcy. Jak się okazuje przepisy bywają nadinterpretowane lub ograniczane przez urzędników niższego szczebla.

W tej chwili prowadzonych jest w Niemczech wiele długotrwałych procesów, w których niepełnosprawni usiłują dochodzić swoich praw.


Organizacja ForseA (w wolnym tłumaczeniu : Forum Samopomocy Osób Niepełnosprawnych) wraz z 40 innymi organizacjami wspierającymi wyszła od powyższej diagnozy sytuacji i postanowiła rozpocząc kampanię "Faire Assistenz" (Uczciwa pomoc). Jej zadaniem jest "prostowanie" nonsensów i wpływanie na polityków różnego szczebla tak, by w przyszłych rozwiązaniach legislacyjnych skonkretyzować i uregulować szczegółowo pojęcie "przyzwoitej, uczciwej opieki - asysty".

Ważnymi punktami kampanii jest m.in. prawo do swobodnego wyboru asystenta, organizacyjny kształt pomocy osobie niepełnosprawnej, indywidualne pokrywanie potrzeb, prawo do żeńskiej kadry opiekuńczej w przypadku kobiet (i naturalnie męskiej dla panów), jak i niezależne od indywidualnych dochodów standardy usług przysługujących każdemu niepełnosprawnemu.