oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Unia Europejska apeluje o poszanowanie zdrowia psychicznego

wstecz

(aut. ula/ hes/ mhr - PAP 13.06.2008; dps.pl 18.06.2008)

 

W Unii Europejskiej co dziewięć minut jedna osoba odbiera sobie życie, co roku 11 proc. Europejczyków doświadcza zaburzeń psychicznych. W Brukseli odbyła się w piątek konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu.

 

Konferencja ma zainicjować Europejski Pakt na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego, jest to apel mający na celu zwrócenie uwagi rządów państw europejskich na problemy zdrowia psychicznego obywateli.

 

Otwierając piątkową konferencję, komisarz UE ds. zdrowia Androulla Vassiliou powiedziała, że pakt jest "symbolem determinacji w odważnym i skutecznym działaniu" w sferach ochrony zdrowia, edukacji i pracy. "Postanowiliśmy obecnie głośno mówić w Europie o spustoszeniach, jakie powodują w społeczeństwie zaburzenia psychiczne. Musimy działać w duchu partnerstwa, ponieważ kwestie zdrowia psychicznego dotyczą nas wszystkich" - mówiła.

 

Jak poinformowała PAP Marta Angrocka-Krawczyk z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ministrowie i eksperci z całej Europy zobowiązali się do wspólnej pracy, koncentrując się na pięciu głównych aspektach: zapobieganiu samobójstwom i depresji, zdrowiu psychicznym młodzieży (również w kontekście edukacji), zdrowiu psychicznym w środowisku zawodowym, zdrowiu psychicznym ludzi starszych oraz zwalczaniu uprzedzeń i wykluczenia społecznego.

 

Jak wyjaśniła Angrocka-Krawczyk, różne kraje UE w różny sposób starają się dbać o zdrowie psychiczne obywateli. Problemy też są różne. "W niektórych krajach członkowskich liczba samobójstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców należy do najwyższych na świecie, w innych - do najniższych. Różnica jest dwunastokrotna" - napisała w przesłanym PAP komunikacie.

 

Jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zaburzeń psychicznych jest depresja. Według danych z zachodnich i południowych państw członkowskich UE, statystycznie 9 proc. dorosłych mężczyzn i 17 proc. dorosłych kobiet doświadcza w swoim życiu depresji.

 

"Z zaburzeniami psychicznymi wiąże się 90 proc. samobójstw. A samobójstwa są istotną przyczyną przedwczesnych zgonów w Europie. W 2006 r. w Unii odebrało sobie życie 58 tys. osób, czyli więcej niż wyniosła liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w tym samym roku (50 tys.)" - podkreśliła Angrocka-Krawczyk.

 

Koszty ekonomiczne depresji w UE w 2004 r. oszacowano na 235 euro na jednego mieszkańca.

 

"Koszty bezpośrednie dla systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich są wysokie i stanowią rosnący problem, jednak większa część kosztów - 65 proc. - wynika głównie z nieobecności w pracy, niezdolności do pracy i przedwczesnego porzucania aktywności zawodowej" - tłumaczyła Angrocka-Krawczyk.

 

Jak przypomniała, szacuje się, że w 50 proc. przypadków zaburzenia psychiczne mają swój początek w okresie dorastania, dlatego UE apeluje do organizacji pracujących z młodzieżą o czujność, aby mogły one wcześnie rozpoznawać objawy i szybko na nie reagować.

 

"W społeczeństwie europejskim, które starzeje się, istnieje wyraźna potrzeba planowania działań w obliczu coraz częstszego występowania zaburzeń psychicznych wśród osób starszych - zarówno dolegliwości związanych z wiekiem (np. demencji), jak i depresji wynikającej z osłabionego wsparcia społecznego" - uznała Angrocka- Krawczyk.