oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Zjazd IFSW - sprawozdanie Kopenhaga, 24-29 Maja 2003

wstecz

Do pobrania :

"Jeśli chcemy zbudować społeczeństwo stabilne i otwarte, w tak bardzo podzielonym i zagmatwanym świecie XXI wieku, politycy i urzędnicy państwowi muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji".

"Mamy konkretne informacje o wpływie globalizacji na Europę i o ogromnych zmianach społecznych, które ogarniają cały świat. W stosunku do ludzi, z którymi pracujemy oraz wobec szerszej społeczności, jesteśmy zobowiązani do ujawnienia tych informacji".

W Kopenhadze między 24 a 29 maja odbyło się doroczne Europejskie Spotkanie Delegatów IFSW regionu europejskiego połączone z odbywającym się co dwa lata europejskim sympozjum pracy socjalnej. W stolicy Danii spotkało się 55 delegatów z 24 państw naszego kontynentu, w tym również kilka osób z Polski.

ZWIĘKSZENIE WPŁYWU PRACY SOCJALNEJ W EUROPIE

Przewodniczący Regionu Europejskiego Dawid N. Jones po spotkaniu powiedział:

"Było to jedno z naszych najbardziej udanych spotkań ostatnich lat, fundamentalne dla wzmocnienia wpływu pracy socjalnej w radach europejskich. Liczba krajów, z których przyjechali delegaci była większa niż kiedykolwiek dotąd. Przygotowaliśmy się do rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 i ponownie poparliśmy procesy integracji w Europie Środkowo-Wschodniej".

SYMPOZJUM

W czasie europejskiego sympozjum pracy socjalnej, które odbyło się po konferencji, około 700 uczestników spotkania wysłuchało apelu byłego premiera Danii - Poul Nyrup Rasmussen oraz profesora socjologii z uniwersytetu Leeds Zygmunta Barmana, by pracownicy socjalni wypowiadali się odważniej.

W odpowiedzi David N Jones nakłaniał pracowników socjalnych z całej Europy do promowania rzeczywistego obrazu ich pracy oraz do obrony praw człowieka i praw dziecka.

"Mamy konkretne informacje o wpływie globalizacji na Europę i o ogromnych zmianach społecznych, które ogarniają cały świat. W stosunku do ludzi, z którymi pracujemy oraz wobec szerszej społeczności, jesteśmy zobowiązani do ujawnienia tych informacji. Politycy także mają obowiązek słuchać, nawet, gdy jest to dla nich niewygodne. Jeśli chcemy zbudować społeczeństwo stabilne i otwarte, w tak bardzo podzielonym i zagmatwanym świecie XXI wieku, politycy i urzędnicy państwowi muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Rola pracowników socjalnych w tworzeniu takiego świata jest tym większa, że na co dzień pracujemy ze społecznością lokalną i osobami korzystającymi z naszej pomocy. Musimy odzyskać zaufanie, wiarygodność - tak by nasza praca była bardziej skuteczna.

Ustalenia po spotkaniu delegatów europejskich organizacji zrzeszających pracowników socjalnych:

  • formalne zobowiązanie do budowy trwalszych powiązań z organizacjami korzystającymi z naszych usług oraz wspólne działanie na rzecz poprawienia wydajności naszych usług
  • zgoda, aby zbadać możliwości stworzenia stałych sekretariatów IFSW
  • po ponad dwóch latach konsultacji stworzenie nowej konstytucji
  • nowy Stały Komitet Europejski, który ma wzmocnić kontakty z instytucjami Unii Europejskiej
  • podkreślenie wpływu prywatyzacji i tworzenia nowych struktur na pracę socjalną
  • Europejski Dzień Pracy Socjalnej w Akcji/Działaniu (European Social Work Action Day) w listopadzie 2003 nawiązuje do Europejskiego Roku Ludzi Niepełnosprawnych. Ma to wzmocnić więzi z grupami korzystającymi z naszych usług (z klientami pomocy społecznej)
  • wsparcie dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów i świeżo dyplomowanych pracowników socjalnych.

tłum. Karolina K.
źródło: IFSW - Notatka Prasowa
oprac. Andrzej Gocłowski