oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Zjazd IFSW - Europejskie Spotkanie Pracowników Socjalnych

wstecz

Kolejne Europejskie Spotkanie Pracowników Socjalnych odbędzie się w tym roku w Kopenhadze pod koniec maja.

Tematy :

  • system zabezpieczenia społecznego
  • walka przeciwko wykluczeniu społecznemu

Koszt udziału: około 1600 złotych + dojazd + noclegi.

Ze strony polskiej tworzona już jest grupa inicjatywna, która może pomóc w udziale w spotkaniu. Oto tekst nadesłany mailem:

"Pragniemy zorganizować Warszawskie Biuro Kopenhaga` 2003 w ramach Oddziału Mazowieckiego PTPS, napisać projekt "Spotkanie w Kopenhadze'2003" Projekt adresowany byłby do pracowników socjalnych szczególnie zainteresowanych problematyk± spotkania. Naszymi do¶wiadczeniami i zgromadzon± dokumentacj± /zdjęcia, filmy video / chcieliby¶my podzielić się z szersz± grup± pracowników socjalnych w trakcie Pierwszego Ogólnopolskiego Spotkania Pracowników Socjalnych w Listopadzie` 2003

Ufamy, że instytucje do których zwrócimy się o dofinansowanie wykaż± zrozumienie dla naszej potrzeby zdobywania wiedzy o funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej w UE oraz dla naszej chęci integracji z grup± zawodow± pracowników socjalnych państw europejskich. Może innym Oddziałom PTPS spodoba się ten pomysł, na co bardzo liczymy, i do Kopenhagi w 2003 roku pojedzie wreszcie odpowiednia reprezentacja polskich pracowników socjalnych? "

Więcej szczegółów na stronie : http://www.strony.wp.pl/wp/osps/2003.htm oraz www.ops.pl

Kontakt :Andrzej Gocłowski angoc@wp.pl tel. 0 501 32 00 44 lub (22) 699 83 93 do 95