oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Bieda po duńsku

wstecz

Tysiące niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie Duńczyków mieszka w nieodpowiednich warunkach - tak przynajmniej wynika z ostatnio przeprowadzonych badań.

Około 500 niepełnosprawnych mieszka na powierzchni poniżej 10 metrów 2, a ponad 5 tysięcy w mieszkaniach poniżej 20 m2, bez toalety, łazienki, kuchni... Wszystko to wbogatej Danii. Dodatkowe problemy stwarza fakt zamieszkiwania przez dużą grupę niepełnosprawnych ze starzejącymi się rodzicami lub w domach opieki pośród osób starych (bo gminy nie mają miejsc w placówkach o odpowiednim profilu).

Dania ma tylko 14 tysięcy jednostek mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych i starszych, co nie jest w stanie zaspokoić potrzeb.

Szacuje się, że potrzeba 8 - 16000 nowych miejsc. Do tego wskazana byłaby modernizacja budynków i lokali już istniejących. Duński rząd ma przeznaczyć na potrzeby niepełnosprawnych i choćby częściowe doprowadzenie do obowiązujących standardów znacznie większe niż dotąd kwoty w budżecie na rok 2004.

Wszystko to dzieje się zresztą w sprzeczności z obecną sytuacją prawną, która od lat nie odbiega od unijnych norm. Zgodnie z przepisami, każda gmina powinna zapewnić odpowiednią ilość mieszkań w placówkach dla osób niepełnosprawnych i poza nimi. Powinna, ale nie zapewnia.